Adres:

09-300 Żuromin, ul. Szpitalna 56

Związek został powołany by, poprzez ścisłą współpracę między publicznymi placówkami, umacniać ich pozycję na rynku usług medycznych.

Współpraca ta polega m.in. na:

1. Wspólnej reprezentacji i wspieraniu członków Związku w negocjacjach warunków umów na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi podmiotami dysponującymi środkami publicznymi lub prywatnymi przeznaczonymi na finansowanie świadczeń zdrowotnych
2. Wspólnym kreowaniu polityki zdrowotnej na forum samorządowym i rządowym poprzez współudział w działaniach legislacyjnych związanych z ochroną zdrowia w Polsce oraz bezpośrednie oddziaływanie na organy administracji publicznej.
3. Wspieraniu wdrażania przekształceń systemowych w ochronie zdrowia.
4. Delegowaniu swoich przedstawicieli do organów doradczych władz publicznych.
5. Współpracy ze wszystkimi organizacjami i środowiskami działającymi w obszarze szeroko rozumianej ochrony zdrowia, w ce1u ochrony wspólnych interesów.
6. Udzielaniu pomocy prawnej i organizacyjnej członkom Związku w zakresie prowadzonej w systemie ochrony zdrowia działalności.
7. Organizowaniu i wspieraniu kształcenia członków Związku.

Strefa dla Członków ZPMPSP